Servicii PRAM

Evitarea oricărui risc de accidente de muncă este obligatorie pentru orice firmă, companie sau agent economic. Unul dintre cele mai periculoase este cel de electrocutare. Tocmai de aceea verificarea periodică a prizelor, instalațiilor electrice, împământărilor, panourilor, paratrăsnetelor și altor sisteme de curent este reglementată prin lege. Însă aceasta trebuie să fie efectuate doar de firme certificate în realizarea de servicii PRAM, cu electricieni autorizați ANRE.

Instalațiile sau echipamentele de muncă electrice trebuie și ele să fie verificate la recepție, înainte de punerea în funcțiune și apoi, periodic, în exploatare. Operația trebuie repetată și după fiecare reparație sau modificare. Este interzisă și pedepsită prin lege punerea sub tensiune a instalației, utilajului sau echipamentului care nu a corespuns la una dintre verificările PRAM.

Ce sunt verificările PRAM și cui se aplică ele?

În principiu toate componentele și sistemele conectate la curent sau care funcționează pe bază de curent trebuie supuse periodic serviciilor de verificare PRAM. Verificările cuprind o gamă mare de măsurători electrice, lucrări PRAM de joasă tensiune, medie tensiune și înaltă tensiune, transformatoare, AAR, întrerupătoare etc.

Cele mai uzuale măsurători PRAM sunt pe partea de joasă tensiune și implică:

 • rezistența de dispersie la prizele de pământ sau paratrăsnet;
 • rezistența de izolație a cablurilor electrice;
 • verificare continuități racorduri către împământare pentru prize 230V și 400V, utilaje, tablouri electrice etc.;
 • verificare succesiune faze și echilibrare faze RST;
 • verificare cu trusa de curent a întrerupătoarelor automate disjunctoare;
 • verificare protecții diferențiale de 10/30/300 mA;
 • măsurători PAT, curenți de scurgere, putere etc.;
 • depistare contacte imperfect;
 • verificare rezistivitate sol pentru faza de proiectare prize de pământ naturale sau artificiale;
 • delimitare instalație electrică pe medie tensiune și blocul de măsură si protecție pe joasă tensiune.

Componentele și echipamentele sistemelor electrice, cel mai frecvent supuse verificărilor sunt:

 • prize de pământ și paratrăsnet;
 • centuri de împământare interioare din clădiri;
 • tablouri electrice;
 • borniere “PE” din tablourile electrice de distribuție;
 • tablouri electrice secundare;
 • prize monofazate 230V, prize 400V trifazate;
 • prelungitoare;
 • pardoseli electroizolante;
 • utilaje, motoare, echipamente, instalații, pompe;
 • grupuri electrogene etc.

Verificările PRAM se finalizează cu un buletin PRAM sau raport de verificare periodică, însoțit de avizul PRAM sau certificat PRAM, care trebuie să conțină toate informațiile cerute de legislația specifică.

De ce să apelați la serviciile PRAM de la Serviciinonstop.ro?

Pentru a evita amenzi și a nu asista la evenimente și accidente de muncă nedorite, este bine să respectați întotdeauna prevederile și normele legale. De aceea noi cei de la SERVICII NON STOP vă punem la dispoziție o gamă completă de servicii PRAM autorizate, realizate doar cu electricieni cu experiență. Prețurile sunt avantajoase, programarea se poate face rapid, conform certificării ISO 17025 .

Scopul verificărilor PRAM oferite de echipele noastre este:

 • Prevenirea electrocutării personalului care utilizează instalația electrica și echipamentul de lucru electric.
 • Prevenirea riscului de incendiere a clădirilor.
 • Prevenirea distrugerii aparaturii electrice și electronice.
 • Eliminarea instalațiilor și componentelor defecte, care nu funcționează corespunzător sau cu grad de uzură ridicat.

Echipa ServiciiNonStop.ro vă stă la dispoziție pentru programări și detaliile despre serviciile noastre. Completând formularul de mai jos, un coleg vă va contacta în cel mult o oră.